Skřet

Základní informace

Kód:C253SK14
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 25
Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: SKLADEM

551,- Kč (456,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 3 306,- Kč

Skřet


5 různobarevných efektu

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/Sja7FbAodoU

Podobná pyrotechnika

Myšák

Myšák

5 různobarevných efektu

Dostupný od SKLADEM

551,- Kč

Griffin

Griffin

modrá stopa s bílou blikající vrbou

Dostupný od SKLADEM

551,- Kč

Best price-Frozen 25/30mm

Best price-Frozen 25/30mm

5 různobarevných efektu

Dostupný od SKLADEM

514,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.