Skřet

Základní informace

Kód:C253SK14
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 25
Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 16.05.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

598,- Kč (495,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 3 588,- Kč

Skřet


5 různobarevných efektu

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/MabVc6jkCjw

Podobná pyrotechnika

No sound Fireworks

No sound Fireworks

5 různobarevných efektů - bez hluku

Skladem

619,- Kč

Signature range 25sh

Signature range 25sh

5 různobarevných efektu

Skladem

641,- Kč

Big Gun

Big Gun

brokátová koruna s červenými konci a bílým blikajícím středem

Skladem

598,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.