Skřetí tlupa

Základní informace

Kód:C493SK
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 49
Délka efektu: 50 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

1 131,- Kč (935,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Skřetí tlupa


zlatá stopa s brokátovou korunou+fialové perly

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/KLzSziWk8Lc

Podobná pyrotechnika

Best price-Frozen 49/30mm

Best price-Frozen 49/30mm

7 různobarevných efektu

Skladem

992,- Kč

Best price 49/30mm

Best price 49/30mm

7 různobarevných efektu

Skladem

992,- Kč

Red glittering wilow

Red glittering wilow

červená blikající vrba

Skladem

1 173,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.