Skull&Bones

Základní informace

Kód:C163S14
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 16
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

369,- Kč (305,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 10 balení = 3 690,- Kč

Skull&Bones


4 různobarevné efekty

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/sQ0Ltk7tpeY

Podobná pyrotechnika

Roar of the beast

Roar of the beast

plnobarevná kytice

Dostupný od 01.05.2020

369,- Kč

Meteor

Meteor

brokátová stopa+brokátová koruna s práskajícími hvězdami

Skladem

369,- Kč

Zlobr

Zlobr

4 různobarevné efekty

Skladem

369,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.