Sold

Základní informace

Kód:CF4920S
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 49
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

511,- Kč (423,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 3 066,- Kč

Sold


modrá palma se zlatým blikajícím středem

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/IBaytNWZxtk

Podobná pyrotechnika

Vip Nights

Vip Nights

brokátová koruna s fialovými konci

Skladem

511,- Kč

Air Show

Air Show

7 různobarevných efektů

Skladem

511,- Kč

Jaga

Jaga

7 různobarevných efektů

Skladem

511,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.