Storm new age

Základní informace

Kód:CS503X36
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 50
Délka efektu: 7 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 527,- Kč (1 262,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 2 balení = 3 054,- Kč

Storm new age


red,green,yellow,white,purple mine

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/ngXrwRAs_s8

Podobná pyrotechnika

Storm new age

Storm new age

purple lemon dahlia+silver chrys.

Skladem

1 527,- Kč

Storm new age

Storm new age

crackling chry. mine tail up to brocade crown +glitter star

Dostupný od 27.10.2020

1 527,- Kč

Storm new age

Storm new age

brocade crown king, green, purple

Skladem

1 656,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.