Storm new age

Základní informace

Kód:CS503X13
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 50
Délka efektu: 10 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 656,- Kč (1 369,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 2 balení = 3 312,- Kč

Storm new age


brocade crown king, green, purple

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/t4XHQwRXSzo

Podobná pyrotechnika

Storm new age

Storm new age

red green blue+time rain

Dostupný od SKLADEM

1 527,- Kč

Storm new age

Storm new age

gold glitter willow with blue bouquet

Dostupný od 05.10.2020

1 587,- Kč

Storm new age

Storm new age

sunflower w/red blue, red strobing tail

Dostupný od SKLADEM

1 527,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.