Storm new age - S type

Základní informace

Kód:CS1352X4
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 135
Délka efektu: 16 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 15.12.2019
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 857,- Kč (1 535,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 2 balení = 3 714,- Kč

Storm new age - S type


blue stars+gold palm

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/xJCuCAFHFQY

Podobná pyrotechnika

Storm new age - X type

Storm new age - X type

blue to red crossette+red to purple crossete

Dostupný od 15.12.2019

1 973,- Kč

Storm new age - Fan shape

Storm new age - Fan shape

five lines: whistle tail eject red glitter,white glitter,blue star

Skladem

1 857,- Kč

Storm new age - S type

Storm new age - S type

big gold palm comet +blue pearl

Dostupný od 15.12.2019

1 857,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.