Svatební konfety

Základní informace

Kód:CON40S
Kategorie nebezpečí: T1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 30.09.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

66,- Kč (55,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Svatební konfety


40cm délka,stříbrné srdíčka+lístky růže

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/yL-Nk_M8LbI

Podobná pyrotechnika

Párty konfety

Párty konfety

40cm délka,lesklé barevné papírky

Dostupný od 30.09.2020

36,- Kč

Firemní konfety

Firemní konfety

40cm délka,eurové bankovky

Dostupný od 30.09.2020

60,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.