Tazmánia

Základní informace

Kód:DP1T SK
Délka efektu: 7 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

188,- Kč (156,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 54 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 15 balení = 2 820,- Kč

Tazmánia


rotující červeno-práskající efekt - přízemní efekt

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/ndf4LIUnpao

Podobná pyrotechnika

Bouchací kuličky

Bouchací kuličky

barevné bouchací kuličky(průměr 9mm)

Skladem

206,- Kč

Childrens party torch with shining bracelet

Childrens party torch with shining bracelet

dětská party pochodeň(barevná) se svítícím náramkem

Dostupný od 30.11.2020

75,- Kč

Píšťalka

Píšťalka

pískající trubička

Skladem

670,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.