Tomahawk rocket 1

Základní informace

Kód:R12T1
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

88,- Kč (73,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 12 Ks.

Tomahawk rocket 1


42cm výška,barevné světlice

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/IcxsOOL6tcw

Podobná pyrotechnika

Best price rocket

Best price rocket

9 různobarevných efektů

Skladem

281,- Kč

Pískající Raketky

Pískající Raketky

pískající raketa s explozí

Dostupný od 30.11.2020

175,- Kč

Scream rocket-mini

Scream rocket-mini

pískající stopa+stříbrné blikající hvězdy

Skladem

54,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.