Turbo prskavky 40cm

Základní informace

Kód:VP40TD
Délka efektu: 65 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: SKLADEM

47,- Kč (39,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 8 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 50 balení = 2 350,- Kč

Turbo prskavky 40cm


zlaté prskavky hoříci dvěmi směry(první efekt turbo a druhý normální)

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/R0ptPhkkzps

Podobná pyrotechnika

Neon sparklers 28cm

Neon sparklers 28cm

neonové prskavky(růžová,žlutá,zelelná,modrá), délka 28cm, délka prskací hmoty 17cm, průměr prskací hmoty...

Dostupný od 07.09.2020

37,- Kč

Prskavka ve tvaru hvězdy

Prskavka ve tvaru hvězdy

zlatá prskavka ve tvaru hvězdy

Dostupný od SKLADEM

416,- Kč

Prskavka ve tvaru srdce

Prskavka ve tvaru srdce

zlatá prskavka ve tvaru srdce

Dostupný od 01.12.2020

416,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.