Universe

Základní informace

Kód:C2003U/C(T)
Délka efektu: 180 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

5 072,- Kč (4 192,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Universe


20 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/gbh-5U9E9pQ

Podobná pyrotechnika

Fireworks show 256- I+V+W+FAN

Fireworks show 256- I+V+W+FAN

32 různobarevných efektů

Dostupný od 22.10.2020

8 171,- Kč

Profi show multi shape 800/20mm

Profi show multi shape 800/20mm

80 různobarevných efektů

Dostupný od 22.10.2020

8 428,- Kč

Big sellers

Big sellers

16 různobarevných efektů

Dostupný od 22.10.2020

4 063,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.