Venkovní vodopád 20 m

Základní informace

Kód:VV9M
Délka efektu: 60 s
Kategorie nebezpečí: T1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: DOCHÁZÍ
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

10 314,- Kč (8 524,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.


venkovní vodopád 20m délka, stříbrná barva(výška efektu 9m)

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/OkaWVHqkjzY

Podobná pyrotechnika

Interiérová fontána 2 m, 20 sec

Interiérová fontána 2 m, 20 sec

stříbrná fontána-bez kouře, 2m výška efektu,elektrický odpal

Dostupný od SKLADEM

206,- Kč

Interiérový výstřik 8 m

Interiérový výstřik 8 m

stříbrný výstřik 8m- elektrický odpal

Dostupný od SKLADEM

264,- Kč

Interiérový výstřik 5 m

Interiérový výstřik 5 m

stříbrný výstřik 5m- elektrický odpal

Dostupný od SKLADEM

200,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.