Vip Nights

Základní informace

Kód:CF4920VIP14
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 49
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 29.02.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

554,- Kč (458,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 3 324,- Kč

Vip Nights


brokátová koruna s fialovými konci

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/3lELPIyi3II

Podobná pyrotechnika

Air show

Air show

7 různobarevných efektů

Skladem

554,- Kč

Goldman

Goldman

7 různobarevných efektů

Skladem

572,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.