Viper 3P

Základní informace

Kód:P30P
Kategorie nebezpečí: T2 (Na průkaz odpalovače ohňostrojů)
ADR zařazení: 1.1G
Dostupnost: SKLADEM
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

289,- Kč (239,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 30 balení = 8 670,- Kč

Viper 3P


30g zábleskové slože, síla výbuchu 140dB z 15m se zeleným světlem na začátku, plastové ucpávky

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Dumbum monsters

Dumbum monsters

44g zábleskové slože+1g zelené světlo na začátku, 151dB z 15m, plastové ucpávky

Dostupný od SKLADEM

399,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.