Vosa Zabiják

Základní informace

Kód:F4V
Délka efektu: 25 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

177,- Kč (147,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 20 balení = 3 540,- Kč

Vosa Zabiják


barevná hvězdy, práskající hvězdy a pískající komety

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/UlJaj5Jnho8

Podobná pyrotechnika

Fontánový mix

Fontánový mix

fontánový mix, balení obsahuje po 2ks F2DF,F2DD

Skladem

98,- Kč

Dračí dech

Dračí dech

červené práskající kytice+zlaté blikající hvězdy

Skladem

113,- Kč

Fontánový mix

Fontánový mix

fontánový mix, balení obsahuje po 2ks F1U,F1K

Skladem

122,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.