Vulkán 500 g

Základní informace

Kód:F500SC
Výška efektu:5 m
Délka efektu: 60 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

361,- Kč (299,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 2 Ks.

Vulkán 500 g


stříbrné práskající hvězdy, 5m výška efektu,

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/Hs7NqqkM2nA

Podobná pyrotechnika

Vulkán 100 g

Vulkán 100 g

barevné hvězdy, 4m výška efektu,

Dostupný od 30.09.2020

197,- Kč

Vulkán 1500 g

Vulkán 1500 g

stříbrné práskající hvězdy, 7m výška efektu,

Skladem

417,- Kč

Vulkán  250 g

Vulkán 250 g

stříbrné práskající hvězdy, 4m výška efektu,

Skladem

170,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.