Winner

Základní informace

Kód:C503WI
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 50
Délka efektu: 50 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 133,- Kč (937,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 2 balení = 2 266,- Kč

Winner


5 různobarevných efektu

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/tszpZzoE2wI

Podobná pyrotechnika

Signature range 50sh B

Signature range 50sh B

5 různobarevných efektu, vyrobeno ručně

Skladem

1 253,- Kč

Ratman

Ratman

5 různobarevných efektu

Skladem

1 133,- Kč

Meteor new age

Meteor new age

5 různobarevných efektu

Skladem

1 133,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.