Wizard attack

Základní informace

Kód:C193W
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 19
Délka efektu: 25 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

429,- Kč (355,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 8 balení = 3 432,- Kč

Wizard attack


práskající stopa+brokátová koruna s práskajícími hvězdami

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/w1GEziH339I

Podobná pyrotechnika

Kerberos

Kerberos

4 různobarevné efekty měnící se po každé ráně

Dostupný od SKLADEM

429,- Kč

Best price 19/30mm

Best price 19/30mm

4 různobarevné efekty

Dostupný od SKLADEM

376,- Kč

Dragon

Dragon

plnobarevná kytice s práskajícími hvězdami

Dostupný od 21.09.2020

429,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.