XXXL 50ran

Základní informace

Kód:C505X/C(T)
Délka efektu: 70 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

3 836,- Kč (3 171,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

XXXL 50ran


10 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/TJpm4g5U7JQ

Podobná pyrotechnika

Gigant 105

Gigant 105

21 různobarevných efektů

Dostupný od 30.10.2020

6 179,- Kč

Refresh

Refresh

15 různobarevných efektů

Skladem

5 743,- Kč

Vietnam

Vietnam

10 různobarevných efektů

Dostupný od 30.10.2020

3 836,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.