Yellow tail

Základní informace

Kód:R7538C
Průměr:30 mm
Počet ran:8 ran
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

320,- Kč (265,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 25 balení = 8 000,- Kč

Yellow tail

Yellow tail


yellow tail

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/FWs0Vf1DutI

Podobná pyrotechnika

Red tail

Red tail

red tail

Skladem

320,- Kč

Silver glitter willow tail

Silver glitter willow tail

silver glitter willow tail

Skladem

320,- Kč

Green glitter willow tail

Green glitter willow tail

green glitter willow tail

Skladem

320,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.