Žlutý Drak

Základní informace

Kód:CF493Z
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 49
Délka efektu: 22 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 934,- Kč (1 599,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 2 balení = 3 868,- Kč

Žlutý Drak


práskající stopa s práskajícími crossettami (C moždíř)

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/OtmSUSdXtAQ

Podobná pyrotechnika

World

World

7 různobarevných efektu

Skladem

1 483,- Kč

Samuraj

Samuraj

7 různobarevných efektu

Skladem

1 483,- Kč

Mechanic

Mechanic

7 různobarevných efektu

Skladem

1 483,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.