Best price 100/25mm

Základní informace

Kód:C10025BP
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 100
Délka efektu: 80 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

1 337,- Kč (1 105,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Best price 100/25mm


10 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/c3EnN7E_Y84

Podobná pyrotechnika

Starfire warrior

Starfire warrior

10 různobarevných efektů

Dostupný od 15.05.2020

1 571,- Kč

Bluff

Bluff

10 různobarevných efektů

Skladem

1 571,- Kč

Indian scream

Indian scream

10 různobarevných efektů

Dostupný od 31.05.2020

1 571,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.