Big and Bad

Základní informace

Kód:C13220B/C
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 132
Délka efektu: 100 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

1 875,- Kč (1 550,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Big and Bad

Big and Bad


18 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/ISc0zeT1wAk

Podobná pyrotechnika

Profi show multi shape 400/20mm

Profi show multi shape 400/20mm

40 různobarevných efektů

Dostupný od 14.12.2020

3 902,- Kč

Fireworks show 128/20mm

Fireworks show 128/20mm

16 různobarevných efektů

Skladem

1 343,- Kč

Dumbum 64/20mm

Dumbum 64/20mm

stříbrná mina s červenou stopou a titanovou detonací

Skladem

920,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.