Bouchající Kobereček 1000 ran

Základní informace

Kód:K1000R
počet ran:1000 ran
Délka efektu: 70 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

188,- Kč (156,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Bouchající Kobereček 1000 ran

Bouchající Kobereček 1000 ran


1000ran,délka 310cm,bouchající koberec ze středních petard

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/eJ3RAg19rXY

Podobná pyrotechnika

Kalašnikov 60 ran

Kalašnikov 60 ran

tuba s 60ks petard- imitace střelby

Skladem

258,- Kč

Kalašnikov 20 ran

Kalašnikov 20 ran

tuba s 20ks petard- imitace střelby

Skladem

156,- Kč

Bouchající kobereček 500 ran

Bouchající kobereček 500 ran

500ran,délka 155cm,bouchající koberec ze středních petard

Dostupný od 25.08.2020

99,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.