Brocade war 49sh (fan)

Základní informace

Kód:CF4925B
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 49
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM

886,- Kč (733,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 4 balení = 3 544,- Kč

Brocade war 49sh (fan)


28ran zlatá brokátová koruna s červenými/modrými konci, 21ran stříbrná mina s červenovu stopou+titanová exploze

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/wXKm93zLNcg

Podobná pyrotechnika

Dumbum mini (fan)

Dumbum mini (fan)

stříbrná mina s červenou stopou a titanovou detonací

Dostupný od SKLADEM

854,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.