Dětská Sada

Základní informace

Kód:DS1
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

175,- Kč (145,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Dětská Sada


sada obsahuje: DP1FD- 1x,DP1FR-1x,DP1BP- 3x,BK1B-1x,BK1P-1x,DP1CB-1x,DP1B-1x,DP1R-2x, S12S-1x

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/list=PLjQS2VYKwjXKZsH_Nxgbnq901nfWVVh_8

Podobná pyrotechnika

Family pack F2

Family pack F2

sada obsahuje: F1M-1x, SS30A14-1x, C10008R-2x, C920H14-1x, C920L14-1x, C1614E14-1x, C1614R14-1x, F250SC-1...

Skladem

1 663,- Kč

Dumbum pack

Dumbum pack

Dumbum set, sada obsahuje: CF4925D-1x, C2525DU-2x, SS30D-3x, C253DU-1x

Skladem

2 934,- Kč

Family packing(small)

Family packing(small)

sada obsahuje:1 balení-VP16A,DP1VC, LM2V 1ks, R4420B 2ks, R12T1 4ks

Skladem

125,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.