Dračí ocas 5m

Základní informace

Kód:K1969R
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 341,- Kč (1 109,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Dračí ocas 5m


1750ran malé petardy+200ran střední petardy+19 ran velké petardy,délka 5,25m

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/FKfOBNLPQ8U

Podobná pyrotechnika

Bouchající Kobereček Malý

Bouchající Kobereček Malý

70ran,délka 16cm,kobereček se skládá z malých petard

Dostupný od 16.09.2019

894,- Kč

Bouchající Kobereček 200 ran

Bouchající Kobereček 200 ran

200ran,délka 62cm,bouchající koberec ze středních petard

Skladem

433,- Kč

Kalašnikov 60 ran

Kalašnikov 60 ran

tuba s 60ks petard- imitace střelby

Skladem

257,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.