Dračí ocas střední

Základní informace

Kód:K10M
Délka efektu: 60 s
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.1G
Dostupnost: 16.09.2019
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

2 292,- Kč (1 895,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Dračí ocas střední


3500ran malé petardy+400ran střední petardy+19 ran velké petardy,délka 10,5m

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/vl80Or76Xhk

Podobná pyrotechnika

Bouchající Kobereček Malý

Bouchající Kobereček Malý

70ran,délka 16cm,kobereček se skládá z malých petard

Dostupný od 16.09.2019

894,- Kč

Bouchající Kobereček 200 ran

Bouchající Kobereček 200 ran

200ran,délka 62cm,bouchající koberec ze středních petard

Skladem

433,- Kč

Kalašnikov 60 ran

Kalašnikov 60 ran

tuba s 60ks petard- imitace střelby

Skladem

257,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.