Dračí ocas střední

Základní informace

Kód:K10M
Délka efektu: 60 s
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: SKLADEM
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 996,- Kč (1 650,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Dračí ocas střední


3500ran malé petardy+400ran střední petardy+19 ran velké petardy,délka 10,5m

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/vl80Or76Xhk

Podobná pyrotechnika

Bouchající Kobereček 1000 ran

Bouchající Kobereček 1000 ran

1000ran,délka 310cm,bouchající koberec ze středních petard

Dostupný od SKLADEM

175,- Kč

Bouchající kobereček 500 ran

Bouchající kobereček 500 ran

500ran,délka 155cm,bouchající koberec ze středních petard

Dostupný od 05.10.2020

87,- Kč

Dračí ocas 5m

Dračí ocas 5m

1750ran malé petardy+200ran střední petardy+19 ran velké petardy,délka 5,25m

Dostupný od SKLADEM

1 207,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.