Dragon

Základní informace

Kód:C193I
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 19
Délka efektu: 25 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 01.08.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

469,- Kč (388,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 8 balení = 3 752,- Kč

Dragon


plnobarevná kytice s práskajícími hvězdami

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/c5oeRoNYpJ0

Podobná pyrotechnika

Best price 19/30mm

Best price 19/30mm

4 různobarevné efekty

Skladem

410,- Kč

Kerberos

Kerberos

4 různobarevné efekty měnící se po každé ráně

Skladem

469,- Kč

Wizard attack

Wizard attack

práskající stopa+brokátová koruna s práskajícími hvězdami

Dostupný od 15.10.2020

469,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.