Dumbum 25 ran

Základní informace

Kód:C253DU
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 25
Délka efektu: 25 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

619,- Kč (512,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Dumbum 25 ran


stříbrné miny s červenou stopou a titanovou detonací

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/CNRUN2f9xLE

Podobná pyrotechnika

Signature range 25sh

Signature range 25sh

5 různobarevných efektu, vyrobeno ručně

Skladem

735,- Kč

Dumbum 25ran

Dumbum 25ran

stříbrné miny s červenou stopou a titanovou detonací

Skladem

765,- Kč

Myšák

Myšák

5 různobarevných efektu

Skladem

598,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.