Dumbum nano

Základní informace

Kód:P1D
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

630,- Kč (521,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 2160 Ks.

Dumbum nano


síla výbuchu 114dB z 8m

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/qNV_EoU9ug4

Podobná pyrotechnika

Viper 12

Viper 12

60g zábleskové slože, 160dB z 15m, vyrobeno v Evropě

Skladem

256,- Kč

Bomb

Bomb

síla výbuchu 120dB z 15m

Skladem

65,- Kč

Dumbum F3

Dumbum F3

síla výbuchu 120dB z 15m, vyrobeno v Evropě, plastová ucpávka

Skladem

75,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.