Dumbum single shot 20mm

Základní informace

Kód:SS20D
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

148,- Kč (123,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 10 Ks.

Dumbum single shot 20mm


stříbrný výmet+červená stopa a titanová detonace

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/OoRjCS13T0U

Podobná pyrotechnika

Dumbum single shot 20mm

Dumbum single shot 20mm

stříbrný výmet+červená stopa a titanová detonace

Skladem

171,- Kč

Scream single shot

Scream single shot

pískající stopa

Skladem

228,- Kč

No Sound single shot

No Sound single shot

4 různobarevné efekty-bez hluku

Skladem

182,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.