Fireworks show 140

Základní informace

Kód:C14025XFS/C
Délka efektu: 90 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 2.11.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

2 904,- Kč (2 400,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.


20 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/iJMPZO5X47g

Podobná pyrotechnika

Fireworks show 196

Fireworks show 196

28 různobarevných efektů

Skladem

3 251,- Kč

Crazy night

Crazy night

14 různobarevných efektů

Skladem

1 645,- Kč

Crazy night

Crazy night

14 různobarevných efektů

Skladem

1 645,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.