Fireworks show 192/20mm

Základní informace

Kód:C19220F/C
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 192
Délka efektu: 120 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 14.12.2020

1 899,- Kč (1 570,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Fireworks show 192/20mm


24 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/viiuKutUXzs

Podobná pyrotechnika

Fireworks show 128/20mm

Fireworks show 128/20mm

16 různobarevných efektů

Skladem

1 343,- Kč

Dumbum 64/20mm

Dumbum 64/20mm

stříbrná mina s červenou stopou a titanovou detonací

Dostupný od 27.10.2020

778,- Kč

Profi show multi shape 400/20mm

Profi show multi shape 400/20mm

40 různobarevných efektů

Dostupný od 14.12.2020

3 902,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.