Gas Man

Základní informace

Kód:C4925G
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 49
Délka efektu: 43 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

713,- Kč (590,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 4 278,- Kč

Gas Man


7 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/6VvJACxBLe8

Podobná pyrotechnika

Best price 49/25mm

Best price 49/25mm

7 různobarevných efektů

Skladem

647,- Kč

Viking

Viking

7 různobarevných efektů

Skladem

713,- Kč

No sound Fireworks

No sound Fireworks

7 různobarevných efektů - bez hluku

Skladem

815,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.