Interiérová fontána 3 m, 30 sec

Základní informace

Kód:IF3MA
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: T1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: SKLADEM
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

271,- Kč (224,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 5 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 24 balení = 6 504,- Kč

Interiérová fontána 3 m, 30 sec


stříbrná fontána-bez kouře, 3m výška efektu,elektrický odpal

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/Oi3B2oXqs6E

Podobná pyrotechnika

Interiérový výstřik 8 m

Interiérový výstřik 8 m

stříbrný výstřik 8m- elektrický odpal

Dostupný od SKLADEM

264,- Kč

Interiérový výstřik 5 m

Interiérový výstřik 5 m

stříbrný výstřik 5m- elektrický odpal

Dostupný od SKLADEM

200,- Kč

Červené srdce s fontánami

Červené srdce s fontánami

dvojité srdce s 8 fontánami

Dostupný od SKLADEM

2 147,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.