King fireworks 304

Základní informace

Kód:C304MK
Délka efektu: 180 s
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Vyprodáno
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

16 969,- Kč (14 024,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

King fireworks 304

King fireworks 304


40 různobarevné efekty

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/5k3uW1qJjt4

Podobná pyrotechnika

Explosion

Explosion

11 různobarevné efekty

Skladem

3 500,- Kč

Show time

Show time

11 různobarevné efekty

Skladem

3 500,- Kč

City of Earth

City of Earth

11 různobarevné efekty

Skladem

3 500,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.