King fountain

Základní informace

Kód:F6K
Délka efektu: 100 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

204,- Kč (169,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

King fountain


6 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/eQzaTb-USxE

Podobná pyrotechnika

Colours show

Colours show

4 různobarevné efekty

Skladem

181,- Kč

Vosa Zabiják

Vosa Zabiják

barevná hvězdy, práskající hvězdy a pískající komety

Skladem

177,- Kč

Monsters fountain

Monsters fountain

6 různobarevných efektů

Skladem

232,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.