King fountain

Základní informace

Kód:F6K
Délka efektu: 100 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

191,- Kč (158,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 2 292,- Kč

King fountain


6 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/eQzaTb-USxE

Podobná pyrotechnika

UFO

UFO

tři barevná, pískající a práskající fontána

Skladem

169,- Kč

Pyro Show Fountains

Pyro Show Fountains

multiefektní

Skladem

233,- Kč

Dračí dech

Dračí dech

červené práskající kytice+zlaté blikající hvězdy

Skladem

111,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.