Kulovky v moždíři 37 mm

Základní informace

Kód:SS37K
Průměr moždíře:37 mm
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

314,- Kč (260,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Kulovky v moždíři 37 mm


4 různobarevné efekty

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/nuhmY7T5GA4

Podobná pyrotechnika

Dumbum - single shot

Dumbum - single shot

stříbrný výmet+červená stopa a titanová detonace

Skladem

156,- Kč

XXL Thunder

XXL Thunder

4 různobarevné efekty

Skladem

176,- Kč

Kulovky v moždíři 50 mm

Kulovky v moždíři 50 mm

4 různobarevné efekty

Skladem

461,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.