Kung-Fu Morče

Základní informace

Kód:C163K
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 16
Délka efektu: 25 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 01.08.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

387,- Kč (320,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 10 balení = 3 870,- Kč

Kung-Fu Morče


stříbrná mina s červenou stopou+stříbrná chryzantéma

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/xQHoAMMQbz0

Podobná pyrotechnika

Signature range 16sh

Signature range 16sh

4 různobarevné efekty

Skladem

419,- Kč

Palice

Palice

bílá stopa+bílá blikající vrba

Skladem

369,- Kč

Skull&Bones

Skull&Bones

4 různobarevné efekty

Skladem

369,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.