Merry Christmas

Základní informace

Kód:C493MA
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 49
Délka efektu: 50 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM

1 131,- Kč (935,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 2 balení = 2 262,- Kč

Merry Christmas


7 různobarevných efektu

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/nZ9mvnQgnJE

Podobná pyrotechnika

Super white strobe

Super white strobe

červená stopa s bílými blikajícími hvězdami

Dostupný od SKLADEM

1 173,- Kč

Rusbaby

Rusbaby

7 různobarevných efektu

Dostupný od 21.09.2020

1 131,- Kč

Džungle

Džungle

bílá blikající stopa s bílou blikající vrbou

Dostupný od SKLADEM

1 131,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.