Meteor 25ran

Základní informace

Kód:C253CH
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 25
Délka efektu: 20 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

589,- Kč (487,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 3 534,- Kč

Meteor 25ran


white flashing fountain

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/rHOYfGqa8rI

Podobná pyrotechnika

Meteor

Meteor

colorful dahlia

Skladem

550,- Kč

Meteor

Meteor

crackling tail to crackling willow

Skladem

619,- Kč

Meteor

Meteor

golden crown w.golden shining pistil

Skladem

539,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.