Mix carton

Základní informace

Kód:S2M
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

863,- Kč (714,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 12 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 10 356,- Kč

Mix carton


Mixed carton contains 1pack of S2A,B,D,E,F,G,H,CH,J,L,N,O

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/list=PLjQS2VYKwjXJ_m8Tz0Q34cLMGA_m_g-ZQ

Podobná pyrotechnika

Silver tail to titanium salute

Silver tail to titanium salute

silver tail to titanium salute

Skladem

1 086,- Kč

Silver strobe willow

Silver strobe willow

silver strobe willow

Skladem

848,- Kč

Golden titanium willow

Golden titanium willow

golden Ti-willow

Skladem

903,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.