Ohnivý Déšť

Základní informace

Kód:RS6O
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

55,- Kč (46,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 50 balení = 2 750,- Kč

Ohnivý Déšť


pískající stopa+barevné světlice

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Padáčková Raketa

Padáčková Raketa

padáčková raketa

Dostupný od 30.10.2019

58,- Kč

Troll

Troll

9 různobarevných efektů

Dostupný od 10.10.2019

370,- Kč

Dumbum rakety

Dumbum rakety

stříbrná stopa s titanovou detonací a práskajícími hvězdami(5g zábleskové slože)

Skladem

242,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.