Ohnivý Déšť

Základní informace

Kód:RS6O
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

55,- Kč (46,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 50 balení = 2 750,- Kč

Ohnivý Déšť


pískající stopa+barevné světlice

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Signature range rocket F3

Signature range rocket F3

5 různobarevné efekty

Skladem

2 318,- Kč

Pískající Raketky

Pískající Raketky

pískající raketa s explozí

Dostupný od 01.08.2020

187,- Kč

Pyro show rocket

Pyro show rocket

9 různobarevných efektů

Dostupný od 13.07.2020

370,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.