Oranžová dýmovnice s trhací pojistkou

Základní informace

Kód:RDG60O (SP9020O)
Délka efektu: 60 s
Kategorie nebezpečí: P1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

430,- Kč (356,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 5 Ks.

Oranžová dýmovnice s trhací pojistkou


dýmovnice(tuba) s trhací pojistkou-oranžová barva

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/YF_sQucuCLk

Podobná pyrotechnika

Zelená dýmová pochodeň s trhací pojistkou

Zelená dýmová pochodeň s trhací pojistkou

ruční dýmová pochodeň s trhací pojistkou-zelená barva

Skladem

422,- Kč

Modrá turbo dýmovnice s trhací pojistkou

Modrá turbo dýmovnice s trhací pojistkou

dýmovnice(tuba dýmící ze dvou stran) s trhací pojistkou-modrá barva

Skladem

450,- Kč

Zelená dýmovnice s trhací pojistkou

Zelená dýmovnice s trhací pojistkou

dýmovnice(tuba) s trhací pojistkou-zelená barva

Skladem

430,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.