Párty konfety 80cm

Základní informace

Kód:CON80P
Kategorie nebezpečí: T1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

87,- Kč (72,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Párty konfety 80cm


80cm délka,lesklé barevné papírky

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/C64fnlCx6Zs

Podobná pyrotechnika

Párty konfety

Párty konfety

40cm délka,lesklé barevné papírky

Dostupný od 22.10.2020

45,- Kč

Párty konfety 80cm (zlaté)

Párty konfety 80cm (zlaté)

80cm délka,lesklé zlaté papírky

Skladem

112,- Kč

Svatební konfety 80cm

Svatební konfety 80cm

80cm délka,stříbrné srdíčka+lístky růže

Skladem

112,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.