Píšťalka

Základní informace

Kód:DP1P
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

670,- Kč (554,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 400 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 4 020,- Kč

Píšťalka

Píšťalka


pískající trubička

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/YbRa32Dy7Mo

Podobná pyrotechnika

Rozpustilé fontánky

Rozpustilé fontánky

barevná fontána s práskajícími hvězdami

Dostupný od 30.11.2020

435,- Kč

Baby shark

Baby shark

baby shark s fontánou, karton obsahuje 3 ruzně barevné žraloky(zelený,žlutý,fialový)

Skladem

36,- Kč

Meteorit

Meteorit

práskající barevné granule

Skladem

458,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.