Poker

Základní informace

Kód:C1625F14
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 16
Délka efektu: 25 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: SKLADEM
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

229,- Kč (190,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 2 748,- Kč

Poker


4 různobarevné efekty

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/reGH86oxgJI

Podobná pyrotechnika

Helloween

Helloween

4 různobarevné efekty

Dostupný od SKLADEM

229,- Kč

Kamikadze

Kamikadze

4 různobarevné efekty

Dostupný od SKLADEM

229,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.