Profi show multi shape 200/20mm

Základní informace

Kód:C20020XPR/C14
Délka efektu: 100 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 14.12.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

2 101,- Kč (1 737,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Profi show multi shape 200/20mm


20 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/G05RcUorG7Y

Podobná pyrotechnika

Fireworks show 192/20mm

Fireworks show 192/20mm

24 různobarevných efektů

Skladem

1 899,- Kč

Fireworks show 192/20mm

Fireworks show 192/20mm

24 různobarevných efektů

Dostupný od 14.12.2020

1 899,- Kč

Dumbum 64/20mm

Dumbum 64/20mm

stříbrná mina s červenou stopou a titanovou detonací

Dostupný od 27.10.2020

778,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.